Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM

Physics's Facebook page

Địa chỉ dự phòng cho website chính thức của Khoa:

facebook.com/groups/vatlydhsphcm

(Đây chỉ là kênh thông tin giữa Khoa Vật lý - ĐH Sư phạm TPHCM với các bạn sinh viên của Khoa.)

-----------------------------------------------

Web: http://khoaly.hcmup.edu.vn/

Email: khoavatly@hcmup.edu.vn

Phone: 08.38.35.20.20 - Ext: 109

Add: 280 An Dương Vương - P.4 - Q.5 Tp.HCM


Notice: Undefined variable: option in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 73

Notice: Undefined variable: option in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 73

Notice: Undefined index: print in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 81

Notice: Undefined index: format in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 81

Notice: Undefined variable: tabid in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 112

Notice: Undefined variable: tabid in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 113

Notice: Undefined index: print in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 139

Notice: Undefined index: format in E:\www\khoaly\plugins\content\jwts.php on line 139

Kế hoạch giảng dạy - Học kỳ 1 - Năm học 2011 - 2012

Email In PDF.
 

Ngành Sư phạm Vật lý

LỚP: 37102 (năm 1 - tín chỉ)

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

LỚP

SỐ

SV

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Giải tích 1

45

37102A

60

Toán lý

Khắc Tỵ + Thụ Nhân

2

Giải tích 1

45

37102B

60

Toán lý

Khắc Tỵ + Thụ Nhân

3

Đại số tuyến tính

30

37102A

60

Toán lý

Lê Văn Phước

4

Đại số tuyến tính

30

37102B

60

Toán lý

Lê Văn Phước

LỚP: 36102 (năm 2 - tín chỉ)

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

LỚP

SỐ

SV

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Thiên văn học đại cương

45

36102A

65

VLUD

TS. Cao Anh Tuấn

2

Thiên văn học đại cương

45

36102B

65

VLUD

TS. Cao Anh Tuấn

3

Nhiệt học

30

36102A

65

VLDC

Lương Hạnh Hoa

4

BT Nhiệt học

15

36102A

65

VLDC

Nguyễn Thanh Loan

5

Nhiệt học

30

36102B

65

VLDC

TS. Nguyễn Lâm Duy

6

BT Nhiệt học

15

36102B

65

VLDC

Hoàng Văn Hưng

7

Điện học

45

36102A

65

VLDC

ThS. Trương Đình Tòa

8

Điện học

45

36102B

65

VLDC

ThS. Trương Đình Tòa

LỚP: 35102 (năm 3 - niên chế)

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

LỚP

SỐ

SV

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Thiên văn đại cương

45

35102A

60

VLUD

TS. Cao Anh Tuấn

2

Thiên văn đại cương

45

35102B

60

VLUD

TS. Cao Anh Tuấn

3

Điện tử học (VTDKT)

60

35102A

60

VLUD

ThS. Phan Thanh Vân

4

Điện tử học (VTDKT)

60

35102B

60

VLUD

ThS. Phan Thanh Vân

5

Lý luận và PP dạy học

75

35102A

60

PPGD

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

6

Lý luận và PP dạy học

75

35102B

60

PPGD

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

7

Cơ lý thuyết

60

35102A

60

VLLT

ThS Ninh Quý Cường

9

Cơ lý thuyết

60

35102B

60

VLLT

ThS Ninh Quý Cường

11

Đo lường và ĐGKQ

30

35102

120

Mời giảng

ThS Lê Văn Thiện (TLGD)

12

Thí nghiệm VLDC 2

(Điện quang)

30x8n

35102

 

VLDC

ThS. Trần Văn Tấn(2),

Nguyễn Hoàng Long(2),

Nguyễn Thị Hảo(2),

Nguyễn Lâm Duy (2)

LỚP: 34102 (năm 4 - niên chế)

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

LỚP

SỐ SV

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Cơ lượng tử

60

34102A

42

VLLT

PGS.TSKH Lê Văn Hoàng

2

BT Cơ lượng tử

30

34102A

42

VLLT

ThS. Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

3

Cơ lượng tử

60

34102B

42

VLLT

PGS.TSKH Lê Văn Hoàng

4

BT Cơ lượng tử

30

34102B

42

VLLT

ThS. Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

5

Vật lý thống kê

75

34102A

42

VLLT

TS. Đỗ Xuân Hội

7

Vật lý thống kê

50

34102B

42

VLLT

TS. Đỗ Xuân Hội

9

Chuyên đề PPGD

45

34102A

42

PPGD

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

10

Chuyên đề PPGD

45

34102B

42

PPGD

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

11

Lịch sử Vật lý

45

34102

84

PPGD

ThS.Lê Ngọc Vân

13

Vật lý chất rắn

45

34102A

42

VLUD

ThS. Lê Tấn Quang

14

Vật lý chất rắn

45

34102B

42

VLUD

ThS. Lê Tấn Quang

15

Tập giảng

30x6n

34102

15sv/n

PPGD

TS. Phạm Thế Dân (2)

ThS. Lê Ngọc Vân(1),

ThS. Mai Hoàng Phương (2)

TS. Nguyễn Đông Hải (1)

16

Thí nghiệm VLDC NC

15x6n

34102

 

VLDC

Nguyễn Hoàng Long(4),

Nguyễn Thanh Loan (2)

Học Trả nợ - Hệ Sư phạm:

TT

Học phần nợ

Học phần thay thế

Lớp

Học kỳ

1

Xác suất thống kê

Xác suất thống kê

2CN

1

2

Giải tích 3

Giải tích 3

(*)

1

3

Điện học Hp1

Điện học

2SP

1

4

Điện học Hp2

Điện học

2SP

1

5

Phương pháp tính

Phương pháp số và lập trình

2CN

2

6

Điện kỹ thuật

Điện kỹ thuật

2CN

2

7

VLNT – HN

VLNT - HN

2CN

2

8

Phương pháp Toán lý

Phương pháp Toán lý

2CN

2

9

Dao động và sóng

Dao động và sóng

(*)

1

(*) học trả nợ theo đề cương. Trong trường hợp, số SV còn nợ trên 20 SV, khoa sẽ tổ chức lớp học trả nợ.

 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Mạnh Hùng (đã ký)

Ngành Vật lý học

LỚP: 37105 (tín chỉ)

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

LỚP

SỐ

SV

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Giải tích 1

45

37105A

45

Toán lý

Khắc Tỵ + Minh Thành

2

Giải tích 1

45

37105B

45

Toán lý

Khắc Tỵ + Minh Thành

3

Hóa đại cương

30

37105A

45

K.Hóa

 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

4

Hóa đại cương

30

37105B

45

K.Hóa

 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

LỚP: 36105. (tín chỉ)

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

LỚP

SỐ

SV

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Xác suất thống kê

45

36105C

45

Toán lý

Đặng Quang Phúc

2

Xác suất thống kê

45

36105D

45

Toán lý

Đặng Quang Phúc

3

Nhiệt học

30

36105C

45

VLDC

TS. Nguyễn Lâm Duy

4

BT Nhiệt học

15

36105C

45

VLDC

Hoàng Văn Hưng

5

Nhiệt học

15

36105D

45

VLDC

Lương Hạnh Hoa

6

BT Nhiệt học

30

36105D

45

VLDC

Nguyễn Thanh Loan

7

Điện học

45

36105C

45

VLDC

ThS. Trương Đình Tòa

8

Điện học

45

36105D

45

VLDC

ThS. Trương Đình Tòa

9

PP thực nghiệm Vật lý

30

36105C

45

VLHN

 

10

PP thực nghiệm Vật lý

30

36105D

45

VLHN

 

LỚP: 35105 (niên chế) – 45 SV

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Vật lý hạt nhân (LT)

30

VLHN

ThS. Hoàng Đức Tâm

2

Vật lý hạt nhân (BT)

15

VLHN

Phan Thị Minh Tâm

3

Cơ lượng tử

75

VLLT

PGS.TSKH Lê Văn Hoàng

4

Vật lý thống kê

60

VLLT

Lê Nam

7

Thí nghiệm VTDKT

15x3n

VLUD

ThS. Phan Thanh Vân,

TS. Cao Anh Tuấn

TS. Nguyễn Lâm Duy

8

Thí nghiệm VLDC 2 (Điện Quang)

30x2n

VLDC

ThS. Trần Văn Tấn (2)

LỚP: 34105  (niên chế) – 39 SV

STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

1

Phân tích huỳnh quang tia X

45

VLHN

ThS. Huỳnh Trúc Phương (KHTN)

2

Vật lý hạt nhân ứng dụng

45

VLHN

ThS. Lê Công Hảo (KHTN)

3

Vật lý lò phản ứng hạt nhân

45

VLHN

TS. Trần Quốc Dũng (TTHN)

4

Phân tích kích hoạt

45

VLHN

ThS. Huỳnh Trúc Phương (KHTN)

5

Vật lý Nơtron

45

VLHN

ThS. Trần Thiện Thanh (KHTN)

6

An toàn bức xạ

45

VLHN

ThS. Trương Trường Sơn

Học Trả nợ - Hệ Cử nhân:

TT

Học phần nợ

Học phần thay thế

Lớp

Học kỳ

1

Hóa đại cương

Hóa đại cương

1CN

1

2

Vô tuyến điện kỹ thuật

Vô tuyến điện kỹ thuật

3SP

1

3

Xác suất thống kê

Xác suất thống kê

2CN

1

4

Giải tích 3

Giải tích 3

(*)

1

5

Dao động và sóng

Dao động và sóng

(*)

1

6

Điện học Hp1

Điện học

2SP

1

7

Điện học Hp2

Điện học

2SP

1

8

Phương pháp tính

Phương pháp số và lập trình

2CN

2

9

Điện kỹ thuật

Điện kỹ thuật

2CN

2

10

Vật lý nguyên tử

Vật lý nguyên tử - hạt nhân

2CN

2

11

Phương pháp Toán lý

Phương pháp Toán lý

2CN

2

12

Điện động lực

Điện động lực

3SP

2

(*) học trả nợ theo đề cương

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Long An - Kiên Giang

 

SỐ SV

STT

MÔN HỌC

SỐ

TIẾT

Bộ môn

GIẢNG VIÊN

32

1

Lịch sử Vật lý

45

PPGD

ThS. Lê Ngọc Vân

2

Tin học trong giảng dạy VL

45

Toán lý

Nguyễn Minh Hải

3

Rèn luyện kỹ năng dạy học

30x2n

PPGD

Dân (1), Phương (1)

Học Trả nợ - Hệ CQDP:

TT

Học phần nợ

Học phần thay thế

Lớp

Học kỳ

1

PPGD Hp1

Lý luận và PP dạy học

3SP

1

 

Cơ lý thuyết

Cơ lý thuyết

3SP

1

2

Cơ lượng tử

Cơ lượng tử

4SP

1

3

Vật lý thống kê

Vật lý thống kê

4SP

1

4

Lịch sử Vật lý

Lịch sử Vật lý

4SP

1

5

Vật lý chất rắn

Vật lý chất rắn

4SP

1

6

Thiên văn học

Thiên văn đại cương

3SP

1

7

PPDH BTVLPT

PPDH BTVLPT

3SP

2

8

Đo lường và đánh giá

Đo lường và đánh giá

3SP

1

 

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Mạnh Hùng  

 

Lời bình (1)
1Thứ sáu, 26 Tháng 8 2011 08:06
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dạ cho em hỏi khi nào KHoa mới thông báo thời khoá biểu chính thức của HKI ?

Thêm lời bình

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Tên của bạn:
Địa chỉ email:
Tiêu đề:
Bình luận (có thể dùng HTML):

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 11:01 )